Inkluzivní vzdělávání na základní škole pohledem učitelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluzivní vzdělávání na základní škole pohledem učitelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Jemelková, Klára
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:57Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:57Z
dc.date.issued 2016-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39765
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání na základní škole hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení inkluzivního vzdělávání a jeho základní legislativní rámec. Podrobněji jsou popsána specifika inkluzivní školy, inkluzivního učitele a inkluzivních vzdělávacích strategií. Na základě teoretických východisek předkládá diplomová práce praktickou část založenou na kvantitativně orientovaném výzkumu realizovaném prostřednictvím dotazníku. Hlavním cílem praktické části je zjistit míru souhlasu učitelů s podporováním inkluzivní kultury školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zjistit vnímanou míru kompetentnosti učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Diplomová práce také nastiňuje případná doporučení pro praxi.
dc.format 135 s. (237 258 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject inkluzivní vzdělávací strategie cs
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.subject primary school en
dc.subject teacher en
dc.subject pupil with special educational needs en
dc.subject inclusive educational strategy en
dc.title Inkluzivní vzdělávání na základní škole pohledem učitelů
dc.title.alternative Inclusive Education at Primary School from The Teachers' Point of View
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2017-05-25
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with the issue of inclusive education at primary school of main educational stream. The theoretical part of this master thesis is dedicated to defining inclusive education and his basic legislative framework. The specificity of inclusive primary school, inclusive teacher and inclusive educational strategies are described here in detail. According to theoretic resources, the master thesis submits the practical part based on quantitative research which is realized by questionnaire. The main aim of practical part is to detect the degree of consent of teachers with supporting inclusive cultures of primary school at education pupils with special educational needs and to detect the perceptible degree of competency of teachers at education pupils with special educational needs. The master thesis also delineates an appropriate recommendation for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 45155
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-13


Files in this item

Files Size Format View Description
jemelková_2017_dp.pdf 4.501Mb PDF View/Open None
jemelková_2017_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
jemelková_2017_vp.docx 20.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account