Analýza trhu České republiky a jednotlivých segmentů vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza trhu České republiky a jednotlivých segmentů vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Jandourková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:02:36Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/397
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je jednoznačný popis segmentů českého cateringového a vendingového trhu, na němž se úspěšně prosadila česká rodinná fabrika AG FOODS Group a. s, včetně popisů jednotlivých segmentů a nastínění metod, jakými jsem dospěla k výsledné analýze. Práce je rozčleněna do několika základních celků, od teoretické části zabývající se popisem trhu a užívaných metod, přes část praktickou, jež je určena detailnějšímu popisu vybrané společnosti a její pozice na trhu až po výslednou část, zaměřenou na možné postupy vyplývající z výsledků šetření a doporučení. cs
dc.format 46 s., 20 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 749060 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject trh cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model cs
dc.subject segmenty trhu cs
dc.subject market en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's model en
dc.subject market segments en
dc.title Analýza trhu České republiky a jednotlivých segmentů vybrané společnosti cs
dc.title.alternative Analysis of Czech republic's market and segments of the chosen company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The target/aim of this bachelor work is the clear description of the segments of the Czech catering market, on which the Czech company AG FOODS Group a.s. could reach its position. This work includes also descriptions of the segments and the view on the methods, on which I came to the results. The work is segmented into several main entities, starting with the theoretical part dealing with the description of the market and the used methods, to the practical part, which is dedicated to the more detailed description of the chosen company and its position on the market and as the resulting part focused on the resulting analysis, description and schemas in the individial segments and for the ovarall market. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2694
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jandourková_2006_bp.pdfBlocked 731.5Kb PDF View/Open
jandourková_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
jandourková_2006_op.doc 69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account