Dopady rozvodu a výživného na celkovou úroveň rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dopady rozvodu a výživného na celkovou úroveň rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Mikesková, Radka
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:02Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:02Z
dc.date.issued 2016-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39807
dc.description.abstract Tématem diplomové práce jsou dopady rozvodu a výživného na celkovou úroveň rodiny. V teoretické části popisujeme rodinu, její funkce a charakterizujeme tradiční a současnou rodinu. V druhé kapitole se věnujeme rozvodům, kde se zabýváme fázemi, jeho příčinami a taky důsledky, které rozvod přináší. V další kapitole popisujeme výživné a různé druhy vyživovacích povinností. Také se věnujeme výživnému v jiných zemích. Poslední kapitola nám poskytne pohled na aktuální situaci v České republice týkající se oblasti výživného. V praktické části pomoci kvalitativního výzkumu a formou polo-strukturovaných rozhovorů zjišťujeme, jaké jsou příčiny rozvodu, jeho dopady, svěření dětí do péče a stanovení vyživovací povinnosti. Také nás zajímá, jaké jsou následky rozvodu a neplacení výživného.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject výživné cs
dc.subject Family en
dc.subject divorce en
dc.subject alimony en
dc.title Dopady rozvodu a výživného na celkovou úroveň rodiny
dc.title.alternative Impacts of Divorce and Alimony on the Overall Level of a Family
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis are the effects of divorce anf alimony on the overal level of the fa-mily. The theoretical part describes family, its functions and characterize the traditional and the contemporary family. In the second chapter, we focuse on divorces, its causes and also consequences that divorce brings. The next section describes the different types of alimony and its obligations. Also we pay child support in other countries. The last chapter gives us a view of the current situatin in the Czech Republic concerning the alimony area. In the practical part using qualitative research in the form of semi-structured interviews. We find out what the causes of divorce are, its consequences, child custody and determination of alimony obligations. Also we are interested in consequences of non payment of alimony and divorce.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 45216
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
mikesková_2017_dp.pdf 2.805Mb PDF View/Open None
mikesková_2017_op.docx 18.14Kb Unknown View/Open None
mikesková_2017_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account