Drogy a problematika jejich zneužívání mezi dětmi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Drogy a problematika jejich zneužívání mezi dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Řezníčková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:07:20Z
dc.date.issued 2007-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3983
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována drogám a problematice jejich zneužívání mezi dětmi. V teoretické části je popsána základní terminologie (drogy, závislost, narkomanie, konzu-mace) a nahlédnutí do historie zneužívání drog. Pozornost je dále zaměřena na obecnou klasifikaci drog, příčiny vzniku závislosti u dětí, prevenci a radám, kde najít pomoc a zís-kat potřebné informace. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum informovanosti a vlast-ních zkušeností v oblasti drogové problematiky u žáků 2. stupně základních škol, formou dotazníkového šetření. V příloze je uveden dotazník, obrázky drog a přehled center proti-drogové závislosti ve Zlínském kraji. cs
dc.format 64 s., 18 s. přiloh cs
dc.format.extent 7382443 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.05.2037
dc.subject drogy cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject škola cs
dc.subject informace cs
dc.subject drugs en
dc.subject addiction en
dc.subject prevention en
dc.subject children and young people en
dc.subject parents en
dc.subject school en
dc.subject information en
dc.title Drogy a problematika jejich zneužívání mezi dětmi cs
dc.title.alternative Drugs and problems of abusing them among children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2007-06-22
dc.date.vskp-available 2037-05-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's work deals with drugs and problems of abusing them among children. In the theoretical part is described basic terminology (drugs, addiction, narcotism, consump-tion) and is looked to the history of drugs abusing. Further is work focused on common classification of drugs and causes of children's addiction rise, prevention and advices where to find help and to get information. Quantity questionnaire research formed the prac-tical part of this work. This is focused on informedness and own experiences of secondary level basic school's pupils in the region of drugs issues. In the supplements is added ques-tionnaire, images of some kinds of drugs and list of drug awareness centers. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6879
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
řezníčková_2007_bp.pdfBlocked 7.040Mb PDF View/Open
řezníčková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
řezníčková_2007_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account