Informovanost žáků a studentů o existenci dětských práv: porušování dětských práv na školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost žáků a studentů o existenci dětských práv: porušování dětských práv na školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub cs
dc.contributor.author Kačorová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:07:35Z
dc.date.available 2010-07-15T12:07:35Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3984
dc.description.abstract Bakalářská práce se snaží vyzkoumat, jestli má dnešní mládež pojem o dětských právech, zda si myslí, že jsou dostatečně informováni o tomto dokumentu a jak tato práva vnímají studenti ze svého pohledu. Dále zjišťuje, ve kterém prostředí se dětská práva nejčastěji porušují. Výzkum byl zaměřen především na rodinu a školu. Práce je rozdělena na dvě základní části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část nás přenese do minulosti a lehce nám nastiňuje vznik Úmluvy o právech dítěte v České republice. Vysvětluje samotný pojem "úmluva" a popisuje, co je jejím obsahem. Praktická část je řešena jako kvantitativní výzkum. Sběr dat byl uskutečněn pomocí dotazníků, které vyplňovali studenti druhých roč-níků středních škol. Na základě jejich vyhodnocení byly zjištěné zásadní informace o práv-ním vědomí mládeže. cs
dc.format 52 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 1231938 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Dětská práva cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject porušování dětských práv cs
dc.subject Child right en
dc.subject acquaintance en
dc.subject Child right convention en
dc.subject Child rights breaking en
dc.title Informovanost žáků a studentů o existenci dětských práv: porušování dětských práv na školách cs
dc.title.alternative Acquaintance of pupils and students about existence of child right: child rights breaking on the school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla cs
dc.date.accepted 2007-06-18 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor study wants to show the opinion of todays youth about child rights, if young people think, they are well informed and how do they feel obout it. It also investigates in which ambiance the child rights are broken the most often. The research is focused mainly on family and school. The study is devided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with history and describes in outline the formation of Chilld rights convention in Czech Republic. It also explains the term "convention" and describes its content. The practical part represent a survey. The data were gained by questionaires which were filled up by second - year - students at secondary schools. After evaluation the basic in-formation about youth legal conscience were found. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6819
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kačorová_2007_bp.pdfBlocked 1.174Mb PDF View/Open
kačorová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
kačorová_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account