Individuální a skupinové formy pomoci ženám po překonání onkologického onemocnění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Individuální a skupinové formy pomoci ženám po překonání onkologického onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bakošová, Zlatica
dc.contributor.author Štokrová, Lenka
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:08Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:08Z
dc.date.issued 2016-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39856
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá, problematikou komplexní pomoci ženám s nádorovým onemocněním prsu. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů onkologické onemocnění prsu, možnosti léčby, individuální a skupinové formy pomoci ženám s karcinomem prsu, ale také dopady na kvalitu života těchto pacientek a jejich nejbližších. Praktická část se cestou výzkumného šetření zaměřuje na kvalitu poskytované komplexní péče těmto pacientkám. Hlavním cílem empirické části je praktické ověření zkušeností u pacientek s nádorovým onemocněním prsu, názor na problematiku prevence, komunikaci s odborníky a dostupnost pomoci v sociální oblasti, z aspektu oborů pomáhajících profesí - sociálního pedagoga.
dc.format 79 s. (176 646 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Karcinom prsu cs
dc.subject onkologický pacient cs
dc.subject prevence cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject komplexní péče cs
dc.subject individuální pomoc cs
dc.subject skupinová pomoc cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject Carcinoma of breast en
dc.subject oncological patient en
dc.subject prevention en
dc.subject communication en
dc.subject complex care en
dc.subject individual help en
dc.subject group help en
dc.subject social pedagogue en
dc.title Individuální a skupinové formy pomoci ženám po překonání onkologického onemocnění
dc.title.alternative Individual and Group Forms of Assistance for Women after Overcoming Oncological Diseases
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the matter of complex help to women having breast tumour disease.The theoretical part is aimed at clarifying the concepts of oncological breast disease, possibilities of treatment, individual and group forms of help to women having breast cancer, but also impacts quality of life of these patients and their loved ones. The practical part of the way research focuses on the quality of complex care provided to these patients. The main aim of the empirical part is practical verification experience in patients having breast cancer, to view the issue of prevention, communication with professionals and the availability of assistance in the social sector, aspect of disciplines helping professions - social pedagogue.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 45284
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
štokrová_2017_dp.pdf 2.623Mb PDF View/Open None
štokrová_2017_op.docx 18.50Kb Unknown View/Open None
štokrová_2017_vp.doc 57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account