Abstinence u mužů v azylových domech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Abstinence u mužů v azylových domech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slobodová, Lucia
dc.contributor.author Zemanová, Klára
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:10Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:10Z
dc.date.issued 2016-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39872
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je zaměřena na sociální práci s osobami bez přístřeší v kontextu abstinence od návykových látek. Hlavním cílem této práce je zjistit, z jakého důvodu osoba, která dlouhodobě abstinuje, využívá služeb azylových domů. Teoretická část obsahuje základní vymezení pojmů z oblasti sociální práce s osobami bez přístřeší, příčiny a prevenci bezdomovectví, pojednává o abstinenci a popisuje projevy abstinenčních příznaků na jednotlivých látkách. Dále se zabývá specifiky sociální práce s osobami bez přístřeší a možnostmi pomoci. V praktické části je popsán výzkumný problém, jehož objasnění je cílem celé práce. Jako metodu pro získání dat byly použity kasuistiky a rozhovory s uživateli azylových domů, kteří jsou abstinenti či abstinují po dobu delší než dva roky.
dc.format 84 s. (155 210 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject azylový dům cs
dc.subject homelessness en
dc.subject social exclusion en
dc.subject abstinence en
dc.subject social service en
dc.subject shelter en
dc.title Abstinence u mužů v azylových domech
dc.title.alternative Abstinence among Men in Shelters
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on social work with the homeless in context of abstinence from addictive substances. The main aim for this thesis is to find out the reason why long term abstinent uses services of shelters. Theoretical part of this thesis includes basic definitions from field of social work with homeless, prevention and causes of homelessness, describes abstinence and withdrawal symptoms of different substances. It also includes specifics of social work with homeless and possibilities of help. Practical part of diploma thesis describes research problem, which is the main aim to clarify it. The methods to reach the data are case studies and interviews with abstinent users of shelters, who are abstaining for more than two years.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 45302
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
zemanová_2017_dp.pdf 2.990Mb PDF View/Open None
zemanová_2017_op.doc 49.5Kb Unknown View/Open None
zemanová_2017_vp.docx 16.80Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account