Finanční gramotnost uživatelů denního stacionáře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční gramotnost uživatelů denního stacionáře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blaštíková, Lucie
dc.contributor.author Darmovzalová, Ela
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:11Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:11Z
dc.date.issued 2016-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39882
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úrovní finanční gramotnosti uživatelů denního stacionáře, je zaměřena na úroveň jejich dosažených vědomostí a schopností. V rámci teoretické části je definován klíčový pojem mentální retardace, popsána klasifikace mentální retardace, psychické zvláštnosti a osobnost člověka s lehkou mentální retardací. Druhá část se věnuje sociální práci s osobami s lehkou mentální retardací. Třetí kapitola vymezuje složky finanční gramotnosti. Formuluje obsahové složky cenové, rozpočtové a peněžní gramotnosti. V empirické části je použit kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření.
dc.format 69 s. (82823 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject Speciální pedagogika cs
dc.subject Finanční gramotnost cs
dc.subject Denní stacionář cs
dc.subject mental retardation en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social service en
dc.subject special pedagogy en
dc.subject financial literacy en
dc.subject daily-care centre en
dc.title Finanční gramotnost uživatelů denního stacionáře
dc.title.alternative Financial Literacy of Day Care Center Clients
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the level of financial literacy of daily-care centre clients. It is focused on the real level of their achieved knowledge and skills. Within the theoretical part the key term of mental retardation is defined, the classification of mental retardation is described as well as the psychological characteristics and the personality of an individual with mild mental retardation. The second part concentrates on the social work with mildly retarded clients. The third chapter specifies the components of financial literacy. It describes the elements of price, budget, and monetary literacy. The empirical part consists of a quantitative research realized through questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 45314
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
darmovzalová_2017_dp.pdf 2.618Mb PDF View/Open None
darmovzalová_2017_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
darmovzalová_2017_vp.docx 17.24Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account