Připravenost žáků základní školy na děti se speciálními vzdělávacími potřebami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Připravenost žáků základní školy na děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Staňková, Barbora
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:19Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:19Z
dc.date.issued 2016-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39947
dc.description.abstract Bakalářská práce, která nese název Připravenost žáků základní školy na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, je zaměřena v teoretické části na inkluzi obecně. První kapitola teoretické části se zabývá inkluzivním vzděláváním. Další kapitola se zaměřuje na aktéry inkluzivního vzdělávání, konkrétně na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivního pedagoga, žáky hlavního vzdělávacího proudu a asistenta pedagoga. Poslední kapitola pojednává o legislativním rámci inkluzivního vzdělávání. Praktická část se věnuje při-pravenosti žáků na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravenost žáků byla zjišťována pomocí slohových prací a dotazníků. Cílem této práce bylo zjistit, jak jsou žáci běžných základních škol připraveni na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich postoje, pozitivní či negativní názory na inkluzi celkově.
dc.format 63 s. (77 371 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject inkluzivní pedagog cs
dc.subject inkluzivní klima cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.subject schoolchild with special educational needs en
dc.subject inclusive educator en
dc.subject inclusive climate en
dc.subject primary school en
dc.title Připravenost žáků základní školy na děti se speciálními vzdělávacími potřebami
dc.title.alternative Readiness of Elementary School Pupils for Children with Special Education Needs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor thesis titled The preparedness of primary schools´ children with special educational needs is focused on the inclusion in general. The first chapter of the theoretical part is specialized in the inclusive education. The next chapter is con-cerned with the inclusive education´s participants, specifically with the schoolchildren with special educational needs, the inclusive educator, schoolchildren of the major educational flow and the assistant of the educator. The last chapter deals with the legislative purview of the inclusive education. The experimental part is devoted to the preparedness of schoolchildren to children with the special educational needs. The preparedness of schoolchildren was discovered using the compositions and questionnaires. The aim of the thesis was to find out about the preparedness of the regular primary schools´ children to schoolchildren with special educational needs, about their postures, positive or negative opinions of inclusion in general.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 45408
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
staňková_2017_dp.pdf 2.751Mb PDF View/Open None
staňková_2017_op.docx 20.66Kb Unknown View/Open None
staňková_2017_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account