Inkluzivní vzdělávání žáků pohledem učitelů základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluzivní vzdělávání žáků pohledem učitelů základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Tesárková, Adriana
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:20Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:20Z
dc.date.issued 2016-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39953
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze. Konkrétně se zaměřuje na názory učitelů na inkluzivní vzdělávání. V první kapitole teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy týkající se inkluzivního vzdělávání, historický vývoj a také legislativní rámec. Další kapitola se věnuje aktérům inkluzivního vzdělávání, kteří jsou nedílnou součástí procesu inkluze. Třetí kapitola popisuje aktuální stav inkluzivního vzdělávání v České republice. Jsou zde popsána podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a také vybrané projekty zaměřující se na podporu inkluze. Praktická část je zaměřena na zjištění názorů učitelů základních škol v Jihomoravském kraji na inkluzivní vzdělávání. Jejich názory jsou zkoumány pomocí kvantitativního výzkumu, který je realizovaný pomocí dotazníkového šetření.
dc.format 88 s. (106 483 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject inkluzivní škola cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject podpůrná opatření cs
dc.subject pedagogičtí pracovníci cs
dc.subject inclusive education en
dc.subject inclusive school en
dc.subject inclusion en
dc.subject students with special educational needs en
dc.subject supportive measures en
dc.subject pedagogical workers en
dc.title Inkluzivní vzdělávání žáků pohledem učitelů základních škol
dc.title.alternative Inclusive Education of Students from the Perspective of Primary School Teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problematics of inclusion. Specifically, it focuses on teachers' opinions on inclusive education. In the first chapter of the theoretical part, important concepts of inclusive education, their historical development, and legislative requirements are defined. Next chapter is dedicated to participants of inclusive education and the third chapter describes the current situation of inclusive education in the Czech Republic. This section outlines supportive measures for students with special educational needs and also projects focused on supporting the inclusion. Practical part of this thesis is a survey among elementary school teachers in the South Moravian region. Their opinions on inclusive education are examined by a quantitative approach realized by questionnaires.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 45415
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
tesárková_2017_dp.pdf 5.064Mb PDF View/Open None
tesárková_2017_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
tesárková_2017_vp.docx 19.10Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account