Psychika neplodné ženy a změny ve smyslu života

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychika neplodné ženy a změny ve smyslu života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Josef
dc.contributor.author Novotná, Aneta
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:24Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:24Z
dc.date.issued 2016-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39987
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou neplodnosti, vychází ze současných definicí této nemoci. Práce si klade otázky, jaké jsou nejčastější příčiny neplodnosti u muže a ženy, jak jsou v této souvislosti stanovovány odpovídající diagnózy. Bakalářská práce se sice více soustředí na ženskou stránku uvedeného problému, vzhledem k tomu, že se neplodnost dotýká celého páru, jsou zde zohledněny i andrologické faktory neplodnosti a jejich dia-gnostika. Práce se věnuje i metodám léčby neplodnosti, a to jak metodám asistované repro-dukce, tak alternativním způsobům jako je např. homeopatie či metoda Ludmily Mojžíšové. V souvislosti s uvedeným hlavním tématem jsem zařadila i téma, které se zabývá problema-tikou nedobrovolné bezdětnosti a jejího vlivu na psychiku ženy. Závěrem je konstatováno, že stav neplodnosti staví ženu do nelehké životní situace, na což reaguje poslední kapitola práce, která pojednává o možnostech zvládání stresových situací v běžných podmínkách života, tedy o copingu.
dc.format 86
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ženská neplodnost cs
dc.subject příčiny neplodnosti cs
dc.subject nedobrovolná bezdětnost cs
dc.subject psychika neplodné ženy cs
dc.subject léčba neplodnosti cs
dc.subject women´s infertility en
dc.subject causes of infertility en
dc.subject childlessness en
dc.subject psyché of infertile women en
dc.subject tre-atment of infetility en
dc.title Psychika neplodné ženy a změny ve smyslu života
dc.title.alternative Psyche of Infertile Women and Changes of Meaning in Life
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adamík, Zdeněk
dc.date.accepted 2017-06-16
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with infertility and how infertility is defined nowadays. The most common causes of infertility of men and women, and assessment of diagnosis. As infertility is defined as a disease of couple there is a section on the andrology factor of in-fertility and diagnosis of men. The next chapter is dedicated to methods on how to tret infertility, namely assisted reproduction, and alternative therapies such as homeopathy, or a method by Ludmila Mojžíšová. With infertility is associated childlessness, and its influence of psyché, is what chapter is dedicated to, followed by a chapter on how to handle and cope with this stressful situation in a women´s life.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 45456
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
novotná_2017_dp.pdf 1.841Mb PDF View/Open None
novotná_2017_op.doc 76.5Kb Unknown View/Open None
novotná_2017_vp.doc 78.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account