Utváření hodnotové orientace dětí ve skautském oddíle

DSpace Repository

Language: English čeština 

Utváření hodnotové orientace dětí ve skautském oddíle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Prchlík, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:11:27Z
dc.date.available 2010-07-15T12:11:27Z
dc.date.issued 2007-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3999
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je hodnotová orientace současných dětí navštěvujících skautský oddíl. Teoretická část je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zaobírá hodnotovou orientací a s ní souvisejícími pojmy z hlediska sociologie, psychologie a filozofie. Druhá kapitola se zabývá výchovným procesem a jeho jednotlivými aspekty z hlediska tvorby hodnotové orientace dětí. Třetí kapitola pojednává o historii skautského hnutí a jeho vztahu k hodnotám a ideálům. Poslední kapitola teoretické části se věnuje skautské metodice a praktickým výchovným aktivitám, vedoucím k utváření a formování hodnotové orientace dětí a mládeže. V praktické části je prezentován kvalitativní výzkum, který byl směřován na zjištění hodnotové orientace dětí ve skautském oddíle. Dále jsou zde uvedena získaná data, jejich vyhodnocení a konečné výsledky výzkumu. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 552819 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject systém hodnot cs
dc.subject proces hodnocení cs
dc.subject hodnotová výchova cs
dc.subject socializace cs
dc.subject skautské hnutí cs
dc.subject value en
dc.subject value orientation en
dc.subject value system en
dc.subject evaluation process en
dc.subject socialization en
dc.subject value education en
dc.subject scouting en
dc.title Utváření hodnotové orientace dětí ve skautském oddíle cs
dc.title.alternative Formation of the value orientation in the scout group en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the value orientation of children attending a Scout group. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter deals with the value orientation and items related to it sociologically, psychologically and philosophically. The second chapter inquires into the educational process and its individual aspects in terms of formation of children's value orientation. The third chapter is describing the history of Scouting and its relation to values and ideals. The last chapter of the theoretical part is devoted to scouting methodology and practical educational activities that create and form the value orientation of children and young people. In the practical part, a qualitative research is presented. This research was carried out to determine the value orientation of children in a scout group. The practical part also reveals gained data, their evaluation and final results of the research. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6874
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject skauting cs
local.subject dějiny cs
local.subject skautské oddíly cs
local.subject scouting en
local.subject history en
local.subject scout troops en


Files in this item

Files Size Format View
prchlík_2007_bp.pdfBlocked 539.8Kb PDF View/Open
prchlík_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
prchlík_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account