Sociální prostředí jako faktor ovlivňující proxemiku dětí školního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální prostředí jako faktor ovlivňující proxemiku dětí školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Havrlantová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:11:39Z
dc.date.available 2010-07-15T12:11:39Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4000
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na proxemiku dětí školního věku a na sociální prostředí jako možný faktor, který ji ovlivňuje. V teoretické části je nejprve stručně načrtnuta problematika komunikace jako takové, pak se podrobněji zabývám neverbální komunikací, zvláště proxemikou. Dále charakterizuji dvě sociální prostředí a to rodinné a prostředí dětského domova. Praktická část je věnována výzkumu, zda existuje statisticky významný rozdíl v proxemice dětí ve věku od 6 do 11 let, které vyrůstají v úplných rodinách a dětí vyrůstajících v dětských domovech. cs
dc.format 52 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 928131 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikace cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject proxemika cs
dc.subject úplná rodina cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject communication en
dc.subject non-verbal communication en
dc.subject proxemics en
dc.subject entire family en
dc.subject children's home en
dc.title Sociální prostředí jako faktor ovlivňující proxemiku dětí školního věku cs
dc.title.alternative Social environment as a factor having influence on proxemics of school-age children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2007-06-22
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on proxemics of school-age children and social environment as a possible factor, which has an impact on it. In the theoretical part is a brief description of communication itself on the beginning, then I more concerned with non-verbal communication, especially proxemics. Then I describe two social environments and that id the family and children's home. Practical part is aimed at the research, if there can exist any statistically significant difference in proxemics of children in ages from 6 to 11, those grow up in entire families and children in children's home. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6809
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
havrlantová_2007_bp.pdfBlocked 906.3Kb PDF View/Open
havrlantová_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
havrlantová_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account