Společnost a životní prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společnost a životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František cs
dc.contributor.author Chramosta, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:11:47Z
dc.date.available 2010-07-15T12:11:47Z
dc.date.issued 2006-11-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4001
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zcela určitě nebude moci nastínit všechna možná řešení problémů vzniklých ve spojitosti s činností člověka a tím samozřejmou produkcí odpadů, ale jejím cílem bude alespoň částečně prokázat rozdíl ve vztahu mezi společností a životním prostředím v minulosti, ale hlavně v současnosti a s tím souvisejícím nutnou produkcí, dělením a zpracováváním odpadů. Dále alespoň uvést k jakým zlepšením a obnově životního prostředí došlo v této problematice posledních patnácti let. Rozpracovat odpadové hospodářství dvou měst Středočeského kraje a v neposlední řadě uvést možnosti a vlastní názor následného řešení odpadového hospodářství v budoucnosti. Tato bakalářská práce bude především více či méně zaměřena na současné řešení problému produkce odpadů, ale i možných zlepšení, které by mohly být v této problematice využity. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 629924 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Exploatace cs
dc.subject absorbéry cs
dc.subject absordéry cs
dc.subject ekotoxicita cs
dc.subject pyrolýza cs
dc.subject vitrifikace cs
dc.subject environmentálních cs
dc.subject synergických cs
dc.subject Exploitation en
dc.subject absorbers en
dc.subject adsorbents en
dc.subject ecotoxicity en
dc.subject pyrolysis en
dc.subject vitrification en
dc.subject environmental en
dc.subject synergetic en
dc.title Společnost a životní prostředí cs
dc.title.alternative The Society and Environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František cs
dc.date.accepted 2007-01-29 cs
dc.description.abstract-translated The goal of this undergraduate thesis is certainly not to foreshadow any possible problem solving, which may occur in connection with human activity that may obviously produce waste. Its goal is at least to demonstrate the difference in the relationship between society and environment in the past, and predominantly at present and, furthermore, the necessary production related to waste selection and its processing. Another objective of the thesis deals with revealing of environmental improvement and recreation within the last fifteen years. Next, this thesis tries to elaborate waste management in two cities in Central Bohemian Region, and, last but not least, it outlines ways and my own conception of subsequent solution of waste management in future. This undergraduate thesis concentrates more or less on present solution of problems connected with waste output. It also takes account of possible improvement which could be implemented to solve these problems. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004268
dc.date.assigned 2005-12-16 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
chramosta_2007_bp.pdf 615.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account