A Business Plan for a New Cosmetics Company

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Business Plan for a New Cosmetics Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Virglerová, Zuzana
dc.contributor.author Široká, Pavla
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:37Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:37Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40075
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování konkrétního podnikatelského záměru. Teoretická část se zabývá pojmy, jako jsou podnikání a podnikatel, dále zde lze najít potřebnou terminologii a zásady pro vypracování podnikatelského plánu. V analytické části se poté pracuje s těmito zásadami pro vytvoření reálného plánu pro vytvoření nové kosmetické firmy. Velkou část této bakalářské práce představuje průzkum trhu, který byl proveden formou dotazníku a analýzy konkurence. Cílem této práce je formulovat podnikatelský plán pro založení přírodní kosmetické firmy a dokázat, zda je tento podnikatelský plán realizovatelný.
dc.format 57 stran (84 709 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject podnik cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject přírodní kosmetika cs
dc.subject business plan en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject business en
dc.subject market analysis en
dc.subject natural cosmetics en
dc.title A Business Plan for a New Cosmetics Company
dc.title.alternative A Business Plan for a New Cosmetics Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the creation of a specific business plan. The theoretical part deals with the notions of entrepreneurship and entrepreneur, moreover the required terminology and principles of writing a business plan can be found there. In the analytical part these principles are used to create an actual business plan for a new cosmetics company. The main part of this bachelor thesis represents the market analysis, which was conducted using a questionnaire, and a competition analysis. The aim of this bachelor thesis is to form a business plan for a new natural cosmetics company and determine whether the establishment of this company is feasible.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 45577
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-03


Files in this item

Files Size Format View Description
široká_2017_dp.pdf 2.277Mb PDF View/Open None
široká_2017_op.doc 44Kb Unknown View/Open None
široká_2017_vp.doc 47.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account