Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Hrozínek, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:13:18Z
dc.date.available 2010-07-15T12:13:18Z
dc.date.issued 2006-11-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4007
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou současného stavu migrace cizinců do České republiky a sociálně patologickými jevy, které s ní souvisí. V první části bakalářské práce, která je rozdělena na dvě kapitoly, jsou popsány různé formy a typy této migrace. Druhá část je zaměřena na migraci slovenských Romů do České republiky po vstupu České republiky a Slovenské republiky do Evropské unie a na možné příčiny této migrace. V poslední části je popisována kriminalita, která souvisí s migrací cizinců do ČR a to převaděčství a obchod s lidmi. Pro rozsáhlou formu trestného činu obchod s lidmi je popis zaměřen na obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a obchod s lidmi za účelem nucené práce. V závěru bakalářské práce jsou popsány současné možnosti při snižování jak nelegální migrace, tak trestné činnosti, která s ní souvisí. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 438497 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Sociálně patologické jevy cs
dc.subject migrace cs
dc.subject azyl cs
dc.subject Romové cs
dc.subject lichva cs
dc.subject převaděčství cs
dc.subject obchod s lidmi cs
dc.subject Socially pathological phenomena en
dc.subject migration en
dc.subject asylum en
dc.subject Slovak Gypsies en
dc.subject usury en
dc.subject smuggling poeple en
dc.subject human trade en
dc.title Sociálně patologické jevy spojené s migrací cizinců do České republiky cs
dc.title.alternative Socially pathological phenomena related to the migration of foreigners into the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The Bachelor Thesis describes and analyses the present state of foreigner migration to the Czech Republic and socially pathological phenomena related to that. In part one of the Bachelor Thesis which is divided in two chapters, various forms and types of this migration are described. Part two is centred on the migration of the Slovak Gypsies to the Czech Republic after the entry of Czech and Slovak Republics to the Europian Union and on possible causes of this migration. In the last part the criminality which is related to the foreigner migration to the Czech Republic is described, namely smuggling people and human trade. The notion 'human trade' is very wide and that is why the description picks out the smuggling poeple which is oriented in sexual exploitation and forced labor. In conclusion of the Bachelor Thesis contemporary possibilities of both illegal migration and crime, which is related to that, are described. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004187
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrozínek_2007_bp.pdfBlocked 428.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account