Pojetí zdraví a zdravého životního stylu u příslušníků Armády České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pojetí zdraví a zdravého životního stylu u příslušníků Armády České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Janoušková, Petra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:44Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:44Z
dc.date.issued 2016-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40134
dc.description.abstract Téma pro mou bakalářskou práci je "Pojetí zdraví a zdravého životního stylu u příslušníků Armády České republiky". Práce je složena z teoretické a praktické části. První část práce představuje teoretická východiska dané problematiky. Zaměřuje se na objasnění pojmu zdraví, zdravý životní styl, dále přináší přehled rizikových faktorů, které mají významný vliv na zdraví člověka. V poslední části poskytuje přehled preventivních opatření v péči o zdraví příslušníků Armády České republiky. Praktická část bakalářské práce zkoumá, jak příslušníci Armády České republiky pečují o své zdraví, má za cíl zjistit, zda jsou spokojeni se zdravotní péčí, která je jim v rámci Armády České republiky poskytována. Dále se zabývá výskytem rizikového chování, které zahrnuje kouření, požívání alkoholu a užívání drog. Prezentuje zde výsledky dotazníkového šetření prováděného u příslušníků Armády České republiky.
dc.format 93 s. (86 885)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdraví cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject příslušníci AČR cs
dc.subject voják cs
dc.subject výživa cs
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject prevence cs
dc.subject health en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject members of the Armed Forces of the Czech Republic en
dc.subject soldier en
dc.subject nutrition en
dc.subject physical activity en
dc.subject prevention en
dc.title Pojetí zdraví a zdravého životního stylu u příslušníků Armády České republiky
dc.title.alternative Concept of Health and Healthy Lifestyle in Czech Army Soldiers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirkovský, Daniel
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated Topic for my Bachelor's thesis is "Conception of health and healthy lifestyle of members of the Armed Forces of the Czech Republic." The thesis consists of the theoretical and practical part. First part of the thesis represents theoretical base of the given matters. It focuses on the clarification of the term health, healthy lifestyle and it further brings the overview of risky factors, which have significant influence on human health. In the last part it provides the overview of preventive measures as for the health care of members of the Armed Forces of the Czech Republic. Practical part of the Bachelor's thesis analyses, how members of the Armed Forces of the Czech Republic care about their health and it has the objective to discover, if they are satisfied with health care, which is provided to them within the Armed Forces of the Czech Republic. Further, it is focused on the presence of risky behaviour, which includes smoking, use of alcohol and narcotics. It presents results of the questionnaire survey performed with members of the Armed Forces of the Czech Republic.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 45658
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
janoušková_2017_dp.pdf 3.357Mb PDF View/Open None
janoušková_2017_op.pdf 1.160Mb PDF View/Open None
janoušková_2017_vp.docx 40.97Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account