Projekt zefektivnění skladovacích a logistických kapacit při zavedení nového produktu ve vybrané společnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt zefektivnění skladovacích a logistických kapacit při zavedení nového produktu ve vybrané společnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zefektivnění skladovacích a logistických kapacit při zavedení nového produktu ve vybrané společnosti
Autor: Večeřa, Josef
Vedoucí: Bobák, Roman
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá projektem využívání skladovacích a logistických kapacit ve zvolené společnosti při zavedení nového druhu produktu do výroby. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části nalezneme rešerše dostupných literárních zdrojů k dané problematice. Konkrétně se jedná o teoretický popis skladování zásob, základní logistické operace související s daným tématem a teoretická koncepce pou-žitých analytických metod. Praktická část diplomové práce obsahuje charakteristiku společ-nosti, popis výrobní činnosti. Dále pak popis konkrétního problému, který bude řešit pro-jekt. Následuje analýza dostupných dat a jejich vyhodnocení pomocí konkrétních metod. Další částí je analýza projektových rizik a také zhodnocení nákladů na projekt. V závěru naleznete souhrn celé diplomové práce a závěrečná doporučení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/40239
Datum: 2016-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Studijní obor: Průmyslové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 45787


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
večeřa_2017_dp.pdf 5.770Mb PDF Zobrazit/otevřít None
večeřa_2017_op.pdf 520.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None
večeřa_2017_vp.docx 24.03Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet