Význam azylových domů pro týrané ženy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam azylových domů pro týrané ženy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Kodrlová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:26:14Z
dc.date.available 2010-07-15T12:26:14Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4038
dc.description.abstract Má práce pojednává o aktuálním stavu klientek azylového domu pro ženy a matky s dětmi "Petrklíč" nacházejícího se v obci Vésky v okrese Uherské Hradiště, které se staly oběťmi domácího násilí. Práce je rozdělena na dvě části - na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje historii sociální práce, přiblížení problematiky domácího násilí a popsání důležitých funkcí azylových domů. Další částí práce je praktická neboli výzkumná část. Zde popisuji metody, postup a výsledky výzkumu. K této části se řadí i kvalitativní doplňující sonda, která byla realizována s cílem rozkrýt specifické aspekty zkušeností s domácím násilím. Závěrem mé práce je celkové zhodnocení aktuálního stavu. cs
dc.format 44s., 24 s. příloh. cs
dc.format.extent 498808 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální práce cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject formy týrání cs
dc.subject oběť násilí cs
dc.subject pachatel násilí cs
dc.subject azylový dům cs
dc.subject social work en
dc.subject domestic violence en
dc.subject forms of torture en
dc.subject victim of violence en
dc.subject offender of violence en
dc.subject asylum house en
dc.title Význam azylových domů pro týrané ženy cs
dc.title.alternative Force of sanctuary houses for battered women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-22
dc.description.abstract-translated My work dealt with actual situation of lady clients of asylum house for women and mothers with childrens "Petrklíč" which be situated in village Vésky in region Uherské Hradiště who were victims of domestic violence. The study contains two main parts. The first part focuses on the theoretical background and the sekond part is devoted to the survey itself. The theoretical part includes history of social work, problems of domestic violence and description of main functions of asylum houses. Next part of the work is practical by another name theoretical part. In this part I describe to methods, process and results of research. This part also includes a qualitative indepth study that was conducted in an effort to reveal specific aspects of the experience of domestic violence. In fine of the work is evaluation of topical situation. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6822
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kodrlová_2007_bp.pdf 487.1Kb PDF View/Open
kodrlová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
kodrlová_2007_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account