Customer relationship management ve firmě Jednota, spotřební družstvo Kroměříž jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Customer relationship management ve firmě Jednota, spotřební družstvo Kroměříž jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Zelinková, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:04:16Z
dc.date.available 2010-07-13T12:04:16Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/403
dc.description.abstract Po zamyšlení se nad tématem mé bakalářské práce Customer relationship management jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti ve firmě Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, jsem se zaměřila především na zlepšení kvality vztahů s koncovými spotřebiteli, tedy zákazníky. Ve své práci Jednotě navrhuji, aby se důkladně věnovala především tvorbě kvalitní zákaznické databáze, která by v budoucnu posloužila k analýzám potřebným k zavedení pokrokového systému CRM v družstvu. Jako další krok navrhuji rozšíření prodejních kanálů, zavedení Zákaznického centra a v neposlední řadě navrhuji nové služby, které by mohla Jednota svým zákazníkům nabídnout. Při věnování dostatečné pozornosti mým návrhům Jednota, spotřební družstvo Kroměříž jistě posílí své postavení na trhu. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 647340 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Customer relationship management cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject kvalita vztahů cs
dc.subject Zákaznické centrum cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject zákaznická databáze cs
dc.subject analýza cs
dc.subject služby zákazníkům cs
dc.subject technologie cs
dc.subject implementace procesu CRM cs
dc.subject Customer relationship management en
dc.subject competitive strength en
dc.subject quality of relationship en
dc.subject Customer Centre en
dc.subject customer en
dc.subject customer database en
dc.subject analysis en
dc.subject servises to customers en
dc.subject technologies en
dc.subject implementation of the CRM proces en
dc.title Customer relationship management ve firmě Jednota, spotřební družstvo Kroměříž jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Customer relationship management as a tool to increase a competitive strength of Jednota, co-operative society Kroměříž en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valko, Viliam
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated After thinking about the theme of my bachelor work Customer relationship management as a tool to increase a competitive strength of Jednota, co-operative society Kroměříž, I concentrated especially on improving of the quality of relationship with end consumers, i.e. customers. In my work, I especially recommend to Jednota to go thoroughly in for establishment of quality customer database that would help to analyses, which are necessary for implementation of advanced CRM system in the society, in the future. As another step, I recommend widening selling channels, establishing Customer Centre, and, last but not least, I also recommend new services, which Jednota could offer to its customers. If Jednota pays enough attention to my proposals, the co-operative society Kroměříž will certainly strengthen its position on the market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4437
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zelinková_2006_bp.pdf 632.1Kb PDF View/Open
zelinková_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
zelinková_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account