Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve společnosti Nemocnice Valtice, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve společnosti Nemocnice Valtice, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Krejčířová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:32:28Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4045
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je navrhnout zdravotnickému zařízení uplatnění nástrojů finančního controllingu. V první části se budu zabývat charakteristikou nestátního zdravotnického zařízení, zaměřím se na teoretické poznatky finančního controllingu na základě dostupných literárních pramenů. V druhé části charakterizuji zdravotnické zařízení, popíši finanční situaci a nynější využívání finančního controllingu. V projektové části navrhnu nástroje finančního controllingu, které předvedu na reálných číslech v návrhu zprávy controllera. Projekt je vyhodnocen ekonomicky, i z pohledu přínosu pro společnost. cs
dc.format 81 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3422381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2037
dc.subject nestátní zdravotnické zařízení cs
dc.subject zdravotní pojištění cs
dc.subject controlling cs
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject nástroje controllingu cs
dc.subject controlling pracovního kapitálu cs
dc.subject controlling likvidity cs
dc.subject výkaznictví cs
dc.subject zpráva controllera cs
dc.subject private health institution en
dc.subject health insurance en
dc.subject controlling en
dc.subject financial controlling en
dc.subject controlling tools en
dc.subject controlling of working capital en
dc.subject controlling of liquidity en
dc.subject accounts en
dc.subject controller report en
dc.title Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve společnosti Nemocnice Valtice, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of usage financial controlling tools in Valtice Hospital Company Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2007-09-04
dc.date.vskp-available 2037-08-10
dc.description.abstract-translated The aim of my graduation theses is to propose the financial controlling tools application for an health institution. In the first part of my thesis I will deal with characteristic of a privaate health institution. I will aim to the theoretical knowwledge of financial controlling according to available literary sources. In the second part I will charakterize the health institution, describe the financial situation and the usage of the financial controlling. In the project part I will propose the financial controlling tools, which I will show by real figures in the controller report proposal. The project is analysed economically and from the company benefit view. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3561
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krejčířová_2007_dp.pdfBlocked 3.263Mb PDF View/Open
krejčířová_2007_vp.doc 183.5Kb Microsoft Word View/Open
krejčířová_2007_op.pdf 43.62Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account