The Pittsburgh Agreement of 1918

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Pittsburgh Agreement of 1918

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Marková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:24Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:24Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40486
dc.description.abstract Tato práce pojednává o Pittsburghské dohodě, která byla podepsána T. G. Masarykem a zástupci českých a slovenských immigrantů v roce 1918 v Pittsburgu. Jejím cílem bylo spojení Čechů a Slováků, žijících v Evropě a vytvoření nezávislého Českolovenska. Tato dohoda taky měla dokázat prezidentu Woodrowu Wilsonovi, že Češi a Slováci jsou schopni shody a myšlenka Československa je hodna americké podpory. V první části práce je popsáno historické pozadí vzniku dohody, následuje popis samotného vzniku a v poslední části práce jsou prodiskutovány následky, vyplývající z podpisu a následného nedodržení Pittsburghské dohody, kterými nebyl pouze vznik fašistického Slovenského státu v období Druhé světové války, ale i finální rozpad Československa.
dc.format 43 s. (61 796 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Češi cs
dc.subject Slováci cs
dc.subject Československo cs
dc.subject Pittsburgh cs
dc.subject Tomáš Garrigue Masaryk cs
dc.subject Woodrow Wilson cs
dc.subject autonomie cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject nezávislost cs
dc.subject Pittsburghská dohoda cs
dc.subject Rakousko-Uhersko cs
dc.subject 1. Světová válka cs
dc.subject mírová konference cs
dc.subject Paříž cs
dc.subject Čtrnáct bodů cs
dc.subject sebeurčení cs
dc.subject nacismus cs
dc.subject komunismus cs
dc.subject rozpad Československa cs
dc.subject Czechs en
dc.subject Slovaks en
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject Pittsburgh en
dc.subject Tomáš Garrigue Masaryk en
dc.subject Woodrow Wilson en
dc.subject Autonomy en
dc.subject Nationalism en
dc.subject Independence en
dc.subject Pittsburgh Agreement en
dc.subject Austria-Hungary en
dc.subject First World War en
dc.subject Peace Conference en
dc.subject Paris en
dc.subject Fourteen Points en
dc.subject Self-determination en
dc.subject Nazi en
dc.subject Fascism Communism en
dc.subject Breakup of Czechoslovakia en
dc.title The Pittsburgh Agreement of 1918
dc.title.alternative The Pittsburgh Agreement of 1918
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This work concerns the Pittsburgh Agreement, which was signed in 1918 by T. G. Masaryk and the representatives of American Czech and Slovak immigrant communities. The aim of the agreement was to unite European Czechs and Slovaks, and to create an independent Czechoslovakia. The agreement was also supposed to show the Americans and their president, Woodrow Wilson, that Czechs and Slovaks are able to reach agreement and that the idea of Czechoslovakia is worth supporting. This thesis describes the historical background of the agreement, then the process of its creation, followed by its results. It argues that Masaryk's refusal to follow the terms of the agreement led not only to the formation of a Slovak fascist state during World War II but to the ultimate break-up of Czechoslovakia following the Cold War.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 46144
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-03


Files in this item

Files Size Format View Description
marková_2017_dp.pdf 1.465Mb PDF View/Open None
marková_2017_op.doc 48.5Kb Unknown View/Open None
marková_2017_vp.doc 46.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account