Inscenační metoda - metoda prožitku ve výuce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inscenační metoda - metoda prožitku ve výuce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogožanová, Lenka
dc.contributor.author Havelková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:33:18Z
dc.date.available 2010-07-15T12:33:18Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4048
dc.description.abstract Práce je zaměřena na využití inscenační metody - tvořivé dramatiky v pedagogické práci na 1. stupni ZŠ. Rozebírá historické kořeny dramatické výchovy a ukazuje její význam pro sociální učení jedince. Zaměřuje se na sociálně - emoční vývoj osobnosti dítěte v období mladšího školního věku. Rozebírá formy a metody dramatické výchovy. Ukazuje praktické využití a cíle dramatické výchovy v pedagogickém procesu. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 434709 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dramatická výchova cs
dc.subject tvořivá dramatika cs
dc.subject výchova prožitkem cs
dc.subject sociální rozvoj cs
dc.subject emocionální rozvoj cs
dc.subject emoční inteligence cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject sociální vztahy cs
dc.subject rozvoj osobnosti cs
dc.subject citová výchova cs
dc.subject dramatická improvizace cs
dc.subject hraní rolí cs
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject vlastní zkušenost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject 1. stupeň základní školy cs
dc.subject dramatic education en
dc.subject creative drama en
dc.subject education by experience en
dc.subject social development en
dc.subject emotional development en
dc.subject emocional intelligence en
dc.subject social learning en
dc.subject social relations en
dc.subject personality development en
dc.subject emocional education en
dc.subject dramatic improvisation en
dc.subject acting parts en
dc.subject personality of teacher en
dc.subject personal experience en
dc.subject communication en
dc.subject Primary school en
dc.title Inscenační metoda - metoda prožitku ve výuce cs
dc.title.alternative The method of inscenation - education by experience en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated Aim of the work is to use method of inscenation - creative drama for pedagogical schoolwork at primary school. It analyses historical roots of dramatic education and presents its importance for social learning of an individual. It is directed towards social and emotional development of a child at primary school. It analyses forms and methods of dramatic education. It demonstrates practical use and aims of dramatic education in pedagogical process. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006289
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject první stupeň základní školy cs
local.subject vývoj osobnosti cs
local.subject elementary school en
local.subject personality development en


Files in this item

Files Size Format View
havelková_2007_bp.pdfBlocked 424.5Kb PDF View/Open
havelková_2007_vp.doc 42.19Kb Microsoft Word View/Open
havelková_2007_op.png 35.45Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account