Kvalita života lidí s duševním onemocněním v návaznosti na služby Klubu v 9

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života lidí s duševním onemocněním v návaznosti na služby Klubu v 9

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila cs
dc.contributor.author Křížková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:35:05Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:16Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4052
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku lidí s duševním onemocněním a kvalitu jejich ži-vota. V praktické části poskytuje náhled na rozdělení onemocnění, možnosti léčby a péče a dále na kvalitu života jako fenomén. V praktické části analyzuje to, co považují uživatelé konkrétního zařízení za nezbytné pro kvalitní život a jak jim v tom může být zařízení ná-pomocno. cs
dc.format 48 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 1346227 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 18.05.2009 cs
dc.subject Duševní onemocnění cs
dc.subject lidé s duševním onemocněním cs
dc.subject psychóza cs
dc.subject porucha osobnosti cs
dc.subject schi-zofrenie cs
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject psychiatrická péče cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject psychoterapie cs
dc.subject rodinná terapie cs
dc.subject svépomocná skupiny cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject Disease mental en
dc.subject disorder en
dc.subject people with disease mental en
dc.subject psychosis en
dc.subject personality disorder en
dc.subject schizophrenia en
dc.subject cephalonia en
dc.subject mentaltreatment en
dc.subject social service en
dc.subject psychotherapy en
dc.subject family therapy en
dc.subject friendly societies en
dc.subject quality of life en
dc.subject qualitative research en
dc.title Kvalita života lidí s duševním onemocněním v návaznosti na služby Klubu v 9 cs
dc.title.alternative The life quality of people with mental disease in sequence of services in the centre "Club at 9" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated This work is concetrated on problems of people with mental disease and on their quality of life. It provides an opinion of disease allocation, possibilities of treatment and care and the quality of their life as a fenomenon in its teoretical part. In the practical part of the work it analyses what the clients of certain centre consider to be necessary for the qualitative life and how the centre can help them with it. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6684
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
křížková_2007_bp.pdf 1.283Mb PDF View/Open
křížková_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
křížková_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account