Vliv doby a teploty skladování na vybrané chemické parametry trvanlivého mléka

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv doby a teploty skladování na vybrané chemické parametry trvanlivého mléka

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv doby a teploty skladování na vybrané chemické parametry trvanlivého mléka
Autor: Kudelová, Michaela
Vedoucí: Buňka, František
Abstrakt: Cílem bakalářská práce je popsat chemické změny v důsledku UHT záhřevu, doby a teploty skladování UHT mléka o různé tučnosti. V praktické části bakalářské práce je popsán a vyhodnocen skladovací experiment a změny, které nastávají během skladování UHT mléka v různých teplotách v průběhu 150 dní. Z analýz je patrné, že významný vliv na změny mlé-ka v průběhu skladování má skladovací teplota. S rostoucí skladovací teplotou jsou změny v analyzovaných parametrech markantnější. V průběhu skladování došlo k poklesu pH, nárůstu titrační kyselosti, nárůstu obsahu amoniaku a thiobarbiturového čísla. Doba ani teplota skladování významně neovlivňují obsah tuku a sušiny
URI: http://hdl.handle.net/10563/40568
Datum: 2017-02-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie potravin
Studijní obor: Chemie a technologie potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 46298


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
kudelová_2017_dp.pdf 4.131Mb PDF Zobrazit/otevřít None
kudelová_2017_op.pdf 655.0Kb PDF Zobrazit/otevřít None
kudelová_2017_vp.pdf 625.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet