Hodnotová orientace dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila cs
dc.contributor.author Sedláček, Ivo cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:36:53Z
dc.date.available 2010-07-15T12:36:53Z
dc.date.issued 2007-05-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4059
dc.description.abstract Práce je věnována problematice hodnot a hodnotové orientaci dětí a mládeže. Jejím cílem je poskytnout orientaci v základních pojmech, jimiž jsou hodnoty a hodnotová orientace a rozebrat hodnotové orientace dětí a mládeže u nás v minulosti i v současnosti. Vymezení uvedených základních pojmů je věnována první část práce, která obsahuje taktéž charakteristiku období dětství a dospívání. V další části práce je zaměřena pozornost na rozbor vybraných výzkumů k problematice hodnotových orientací dětí a mládeže, které byly u nás v minulosti provedeny. Praktická část shrnuje výsledky výzkumu, který autor práce k hodnotovým orientacím dětí a mládeže v současnosti provedl. Tento výzkum byl proveden za využití výzkumného nástroje, který vychází z dotazníku, za jehož využití provádí dlouhodobě své výzkumy PhDr. Petr Sak. Rozebíraná problematika hodnotových orientací je využitelná jak pro studijní účely, tak i pro pracovníky, kteří se podílejí na výchově dětí a mládeže. cs
dc.format 44 cs
dc.format.extent 1289452 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject mravní vývoj cs
dc.subject values en
dc.subject value orientation en
dc.subject children en
dc.subject young people en
dc.subject moral development en
dc.title Hodnotová orientace dětí a mládeže cs
dc.title.alternative The value orientation of children and young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to the sphere of values and value orientation of children and young people. It aims to give an overview of basic concepts of the value and value orientation, and to analyse the value orientation of children and young people here in the past and at present. Definitions of the aforementioned basic concepts are given in the first part of the work, together with the characteristics of the childhood and adolescence period. In the other part of the work, attention is drawn to the analysis of results of selected surveys dealing with the value orientation of children and young people, carried out here in the past. The practical part summarises results of the survey completed recently by the author of the work concerning the value orientation of children and young people. This survey was carried out by using a research tool based on a questionnaire, which has been used by PhDr. Petr Sak in his long-term research work. The value orientation analysed may be used for studying purposes or by workers engaged in children and young people upbringing. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6701
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2007_bp.pdf 1.229Mb PDF View/Open
sedláček_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
sedláček_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account