Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Příprava mikro a sub-mikro struktur na bázi biode-gradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií
Autor: Hájek, Martin
Vedoucí: Stloukal, Petr
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na zkoumání vlastností mikrosystémů upravených pomocí povrcho-vých obalů vzniklých struktur z biodegradabilních polymerů. Výsledkem těchto úprav byla optimalizace kinetiky vyluhovacích profilů zapouzdřené látky. Do částic připravených z PBAT a PBSA byl enkapsulován herbicid clomazone a byly provedeny vyluhovací testy. Byl zkoumán vliv arabské gumy a želatiny na kinetiku vyluhovacích profilů, zejména pak vliv množství vytvrzovacího činidla na počáteční burst efekt. Připravené částice byly po-drobeny charakterizaci pomocí SEM a byl stanoven obsah clomazonu v jejich struktuře a účinnost enkapsulace. Připravené série částic vykazovaly rozdíly během vyluhovacích testů závislosti na množství použitého vytvrzovacího činidla. Bylo potvrzeno, že povrchová úprava částic je zásadním krokem vedoucím k optimalizaci vyluhovacích charakteristik. Rovněž se ukázalo, že zvolené polymery velmi silně zapouzdřují účinnou látku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/40800
Datum: 2017-02-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 46709


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
hájek_2017_dp.pdf 7.013Mb PDF Zobrazit/otevřít None
hájek_2017_op.docx 74.75Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
hájek_2017_vp.docx 72.85Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet