Analýza příčin nárůstu agresivity mladistvých delikventů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza příčin nárůstu agresivity mladistvých delikventů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Vojkůvka, Robert
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:55:28Z
dc.date.available 2010-07-15T12:55:28Z
dc.date.issued 2006-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4080
dc.description.abstract V současné politické situaci se stále častěji diskutuje o delikvenci mladistvých. Nejvíce jsou slyšet Ti, kdo nabízí společnosti nejčastěji rychlá, tvrdá a podle nich jediná řešení problému. Na tuto notu obvykle slyší lidé, kteří o této problematice nemají dostatečné informace a tudíž si nemohou vytvořit vlastní nezávislý názor. Tato práce se snaží předestřít možné příčiny delikvence mladistvých a její proměny v čase. V úvodu práce rozebírám společenské proměny a vývoj kriminality po roce 1989. Další část analyzuje determinanty chování, které mají vliv na delikvenci. Následuje analýza statistických údajů souvisejících s delikvencí a popsání vývojových trendů kriminality. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 478238 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject dědičnost cs
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject rozvodovost cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject Minestotský osobnostní dotazník cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject extrovertní typ cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject segregace cs
dc.subject škola cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject média cs
dc.subject televizní násilí cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject probace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject Criminality en
dc.subject delinquency en
dc.subject delikt en
dc.subject heredity en
dc.subject hyperactivity en
dc.subject divorce rate en
dc.subject emotional deprivation en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject extroversive en
dc.subject casuistry en
dc.subject liquation en
dc.subject frustration en
dc.subject integration en
dc.subject subculture en
dc.subject media en
dc.subject TV force en
dc.subject adaptation en
dc.subject socialization en
dc.subject MMPI en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.title Analýza příčin nárůstu agresivity mladistvých delikventů cs
dc.title.alternative An analysis of causes of increased aggression by young delinquents en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated In present political situation we argue about juvenile delinquency more then ever. We hear most often those, who offer usually quick, hard and according to them unique solutions. These solutions usually accept the men, who hasn't enough informations and they aren't able to make your own opinion. This thesis trys to show causes of juvenile delinquency and its changes in time. At the beginning of my thesis I analyze social changes and the progress of criminality after a year 1989. Next part analyses determinants of human behavior, which exert influence up the delinquency. After that follows the analyses of statistics, which subscribe progress of criminality. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004285
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject společenský vývoj cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject dětská agresivita cs
local.subject social development en
local.subject juvenile delinquency en
local.subject aggressiveness in children en


Files in this item

Files Size Format View
vojkůvka_2007_bp.pdfBlocked 467.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account