Výskyt léčiv v životním prostředí

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výskyt léčiv v životním prostředí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Výskyt léčiv v životním prostředí
Autor: Urban, Jaroslav
Vedoucí: Jančová, Petra
Abstrakt: Léčivem je chápána léčivá látka nebo směs léčivých látek určená k podání lidem nebo zvířatům k prevenci, léčení, mírnění chorob a jejich projevů. Díky jejich rozsáhlému užívání, a často i nadužívání se začal projevovat jejich výskyt v životním prostředí. Pozornost je věnována nejčastěji se vyskytujícím skupinám léčiv, a to steroidním hormonům, antibiotikům, léčivům určeným k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, neuroaktivním látkám, analgetikům či antiflogistikům. V rámci této teoretické bakalářské práce byly formou rešerše sepsány dosavadní poznatky o osudu reziduí léčiv v životním prostředí. Bylo popsáno jejich rozšíření do různých složek prostředí (povrchové vody, podzemní vody, pitné vody, půdy), včetně popisu jejich negativního vlivu na necílové organismy (diskutovány jsou zejména perzistence, biokumulace a endokrinní disrupce). Dále jsou v práci shrnuty základní analytické techniky, od úpravy vzorků (popsány jsou možnosti extrakce, přečištění i zakoncentrování vzorku) až po analytické koncovky (LC/MS, GC/MS) využívané pro stanovení jejich reziduí v daných vzorcích. A nakonec jsou zde popsány i možnosti pro jejich degradace (fotodegradace, biodegradace, chemická oxidace) a odstranění (sorpce, membránové procesy, fytoremediace) ze životního prostředí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/40822
Datum: 2017-02-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 46742


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
urban_2017_dp.pdf 2.877Mb PDF Zobrazit/otevřít None
urban_2017_op.docx 75.60Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
urban_2017_vp.docx 75.22Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet