Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty
Autor: Dobešová, Alena
Vedoucí: Šenkárová, Lenka
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá stanovením iontovýměnných vlastností zeolitů připrave-ných z odpadního kaolínu pro ionty těžkých kovů. Poměr SiO2/Al2O3 v použitém odpad-ním materiálu je 3,6. Struktura zeolitu se v průběhu hydrotermálního ošetření mění, a proto mají vzorky odebrané v rozdílných časových intervalech rozdílnou velikost pórů a kanálů. Laboratorní výzkum je zaměřen zejména na sorpci iontů olova, mědi a jejich směsí z vodných roztoků na struktury vzniklých zeolitů. Po zhodnocení sorpce je navrženo před-pokládané využití zeolitů v praxi. Značná pozornost je věnována vlivům, které mohou pů-sobit na samotnou iontovou výměnu a adsorpci. Řadí se k nim hodnota pH, vliv matrice, příprava zeolitů a přítomnost dalších kompetitivních látek v roztoku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/40826
Datum: 2017-02-03
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 46747


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
dobešová_2017_dp.pdf 3.402Mb PDF Zobrazit/otevřít None
dobešová_2017_op.docx 74.98Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
dobešová_2017_vp.docx 74.44Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet