Analýza zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING, odhad vývoje sektoru internetové reklamy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING, odhad vývoje sektoru internetové reklamy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Martin
dc.contributor.author Nešpor, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:56:16Z
dc.date.available 2010-07-15T12:56:16Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4084
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je definování a analyzování zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING s.r.o. Zaměřuji se na nalézání souvislostí mezi uživateli internetu, vývojem internetové reklamy a firemními produkty, v této velmi mladé a dynamicky se vyvíjející společnosti. Pokouším se předvídat a minimalizovat rizika spojená s vývojem internetové reklamy. Veškerá doporučení musí vést k celkovému zlepšení efektivity společnosti. cs
dc.format 60 s., 9 s. grafy. cs
dc.format.extent 762826 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject internet cs
dc.subject internetová reklama cs
dc.subject internetový vyhledávač cs
dc.subject zákaznické segmenty cs
dc.subject Google cs
dc.subject Seznam cs
dc.subject The Internet en
dc.subject Internet advertising en
dc.subject Internet search engine en
dc.subject customer segments en
dc.subject Google en
dc.subject Seznam en
dc.title Analýza zákaznických segmentů společnosti BETTER MARKETING, odhad vývoje sektoru internetové reklamy cs
dc.title.alternative Analysis of BETTER MARKETING's customer segments, forecast of Internet advertising development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-23
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is defining and analysing particular customer segments for Better Marketing Ltd. I focus on finding relations among Internet users, Internet advertising development and company products, in this very young and dynamically developing company. I try to predict and minimalize risks connected with Internet advertising development. All recommendations should lead to company's complex improvement of efficiency. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4715
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
nešpor_2007_bp.pdfBlocked 744.9Kb PDF View/Open
nešpor_2007_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
nešpor_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account