Prostituce - nežádoucí jev společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prostituce - nežádoucí jev společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Králíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:57:47Z
dc.date.available 2010-07-15T12:57:47Z
dc.date.issued 2007-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4089
dc.description.abstract Práce je zaměřena na jeden z nejožehavějších problémů naší (a nejenom naší) společnosti a tím je prostituce. Je zde zachyceno jak prostituce procházela jednotlivými epochami a jakými způsoby se proti ní bojovalo. Práce poukazuje na různá rizika spojená s prostitucí a nastiňuje možnosti prevence v této oblasti. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 393847 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Prostituce cs
dc.subject prostitutka cs
dc.subject kurtizána cs
dc.subject prohibice cs
dc.subject reglementace cs
dc.subject abolicionismus cs
dc.subject represe cs
dc.subject mravnostní delikty cs
dc.subject pohlavní choroby cs
dc.subject AIDS cs
dc.subject nevládní organizace cs
dc.subject streetwork cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Prostitution en
dc.subject prostitute en
dc.subject courtezan en
dc.subject prohibition en
dc.subject regimentation en
dc.subject abolitionism en
dc.subject repression en
dc.subject immoral offences en
dc.subject general disease en
dc.subject AIDS en
dc.subject non-govemmental organization en
dc.subject streetwork en
dc.subject precaution en
dc.title Prostituce - nežádoucí jev společnosti cs
dc.title.alternative Prostitution - an undesirable social phenomenon en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The work is about one of the most controversial topics in the whole community (and not just our), the topic is prostitution. It is about how prostitution was coming through different epoches and how it is beeing fighterd against it. My work is refering to different risks which are in conjunction with prostitution and it is also chalking out prevence possibilities of this problem. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006350
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
local.subject společenský vývoj cs
local.subject social development en


Files in this item

Files Size Format View
králíková_2007_bp.pdfBlocked 384.6Kb PDF View/Open
králíková_2007_vp.png 30.93Kb PNG image Thumbnail
králíková_2007_op.png 32.79Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account