Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Pilana Tools Wood Saws s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Pilana Tools Wood Saws s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Pavlíčková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:05:52Z
dc.date.available 2010-07-13T12:05:52Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/408
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování konkurenceschopnosti firmy Pilana Tools Wood Saws s.r.o. Práce je rozdělena na tři samostatné části: teoretickou, analytickou a projektovou. V první části jsou z různých literárních zdrojů zpracovány teoretické podklady týkající se typů konkurence, konkurenční strategie, konkurenční výhody a možností jejího zvýšení, konkurenceschopnosti a metodami jejího hodnocení. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, zhodnocení úrovně její výkonnosti a identifikaci hlavních konkurentů na tuzemském i zahraničním trhu. Tato část obsahuje i celkovou analýzu prostředí, která je provedena na základě vybraných metod zmíněných v teoretické části. Na základě vypracovaných analýz je v projektové části navrhnuto řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Jedná se o návrh rozšíření výrobního sortimentu firmy o diamantové nástroje a s ním spojený nákup zařízení určeného pro ostření nově nabízených produktů. cs
dc.format 110 s., 16 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3073052 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject strategie cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject analýza KFÚ cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG analýza cs
dc.subject EFQM analýza cs
dc.subject SK pily cs
dc.subject pilové pásy cs
dc.subject pilové kotouče cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject strategy en
dc.subject Porter analysis of five competition forces en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject analysis KFU en
dc.subject critical factor success en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG analysis en
dc.subject EFQM analysis en
dc.subject SK saw en
dc.subject saw band en
dc.subject circular-saw blade en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti Pilana Tools Wood Saws s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of improving competitiveness of Pilana Tools Wood Saws, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Magda
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated This work is concentrate on improving competitiveness of Pilana Tools Wood Saws, Ltd. It is dividend into three parts: theory, analysis and project.The first stage (part) includes general information about competition, their strategies, advantages and threats for the company. There are described possible ways (methods) of increasing competitiveness in today world. Analysis involves data about the firm such as exact company's description, efficiency valuation and identification of the main competitors on the domestic [inland] and foreign market. There is also complete environmental study followed from methods mentioned in the theory.I try to solve problems of the company based on analyses' results. I suggest possibilities of improving competitiveness. My proposal recommend enlargement of company's assortment for diamond tools and purchase arrangements destined for sharpening newly offered products. It could attract new segment of customers, diversify risks and fix company's position on the market. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3717
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2006_dp.pdfBlocked 2.930Mb PDF View/Open
pavlíčková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2006_op.pdf 50.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account