Výchovné metody policisty ČR jako protiváha represivního postavení Policie ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovné metody policisty ČR jako protiváha represivního postavení Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří cs
dc.contributor.author Valenta, Karel cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T13:01:12Z
dc.date.available 2010-07-15T13:01:12Z
dc.date.issued 2007-04-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4097
dc.description.abstract V práci je stručně připomenut historický vývoj ministerstva vnitra. Rozebrán výchovný a vzdělávací proces policistů, jejich schopnosti a dovednosti uplatnit výchovné metody. Taxativně vyjmenovány úkoly Policie ČR. Rozebrána emoční, psychická zátěž, etické problémy profese a komunikace. Podrobně rozebrán program Community policing. Zvažuje význam a místa uplatnění absolventů sociální pedagogiky v policejní práci, pomoc pedagogiky a zejména pedagogiky volného času při naplňování preventivních programů, zahrnujících zejména ochranu mládeže před sociálně patologickými jevy. cs
dc.format 39 s. cs
dc.format.extent 406749 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Represe cs
dc.subject profesní etika cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Repression en
dc.subject ethic in profession en
dc.subject communication en
dc.title Výchovné metody policisty ČR jako protiváha represivního postavení Policie ČR cs
dc.title.alternative Educational methods of Czech police officers as a counterbalance of the repressive position of the Police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, Jan cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated In this work there is briefly mentined historical development od Interior Ministry. Educational and pedagogical police process is also described, together with police skills and ability to apply educational methods. Tasks of police are listed enumeratively. Emotional and mental load, proffesional ethical problems and communication is detailed, as well as community policing. In this work there is considered meaning and placement of graduates of social pedagogic; help of pedagogical study with special stress on pedagogy of leisure time during preventional programms fulfilling, including protection of young people against pathological situations. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006200
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2007_bp.pdf 397.2Kb PDF View/Open
valenta_2007_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
valenta_2007_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account