Projekt aplikace městského marketingu na Městský úřad Vsetín se zaměřením na řízení kvality služeb poskytovaných zákazníkům úřadu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aplikace městského marketingu na Městský úřad Vsetín se zaměřením na řízení kvality služeb poskytovaných zákazníkům úřadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra cs
dc.contributor.author Holá, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T13:01:36Z
dc.date.available 2010-07-15T13:01:36Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4099
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zvyšováním kvality služeb na Městském úřadě Vsetín. V prvním kroku je provedena analýza současného stavu pomocí dotazníkového šetření spokojenosti občanů. Výsledky odhalily problém dlouhých čekacích dob na úseku agendy cestovní doklady, občanské průkazy, řidičské průkazy a evidence motorových vozidel. Jako řešení daného problému je navrženo vytvořit tzv. Elektronický úřad. Smyslem je možnost objednání se na zvolený den, čas a agendu prostřednictvím internetu nebo SMS. Tím dojde ke snížení čekacích dob bez toho, aniž by byla negativně ovlivněna kvalita poskytovaných služeb. Související aktivitou k řešení dané problematiky je vybudování metropolitní sítě. cs
dc.format 74 cs
dc.format.extent 1265376 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject městský marketing cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject metropolitní síť cs
dc.subject elektronická obsluha cs
dc.subject informační kiosky cs
dc.subject council marketing en
dc.subject quality of the services en
dc.subject public service en
dc.subject quality control en
dc.subject MAN en
dc.subject electronic service en
dc.subject inquiry offices en
dc.title Projekt aplikace městského marketingu na Městský úřad Vsetín se zaměřením na řízení kvality služeb poskytovaných zákazníkům úřadu cs
dc.title.alternative The project of the municipal marketing improvement applied to the Municipal office in Vsetín with respect to the quality control of public service en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trezner, Jiří cs
dc.date.accepted 2007-06-01 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the advancement of the public service in the Municipal office in Vsetín. First the present conditions were analysed. The basis for the analysis formed the questionnaires dealing with the current contentment of the service. The citizens of Vsetín had filled these out. The collected data revealed the problems of the long waiting time in the following departments: department of travel documents, identity cards, driving license and the registration of motor vehicles. To solve this problem the establishing of the so-called "Electronic office'q was suggested. The point of the "Electronic office'q is to make an appointment for a specific day in advance either electronically (via Internet) or mobile phones (text messages). This will enable to cut long waiting time without the quality of the service being worsened. In addition to this, the "Electronic office'q presupposes the launching of the metropolitan area network (MAN). en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6123
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holá_2007_dp.pdf 1.206Mb PDF View/Open
holá_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
holá_2007_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account