Učňovské školství a jeho návaznost na potřeby trhu práce na Přerovsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Učňovské školství a jeho návaznost na potřeby trhu práce na Přerovsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Vymazal, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:03:33Z
dc.date.available 2010-07-15T16:03:33Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4107
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá učňovským školstvím a trhem práce. Práce rozebírá jejich vzájemnou propojenost a provázanost. První kapitola se zabývá sociologií vzdělávání. Druhá kapitola poskytuje přehled o historii, současnosti a budoucnosti učňovského školství. V kapitole třetí je věnována pozornost transformaci vzdělávacího systému, přesněji se tato část zabývá reformou odborného vzdělávání. Praktická část bakalářské práce analyzuje trh práce na Přerovsku. Praktická část obsahuje také návrhy řešení a opatření, které by mohli vést ke snížení nezaměstnanosti absolventů středních odborných učilišť v daném regionu. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 702023 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociologie vzdělávání cs
dc.subject učňovské školství cs
dc.subject reforma odborného vzdělávání cs
dc.subject vyučení cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject sociology of education en
dc.subject apprentice educational system en
dc.subject reform of vocational education en
dc.subject skilled workers en
dc.subject labour market en
dc.subject school leaver en
dc.title Učňovské školství a jeho návaznost na potřeby trhu práce na Přerovsku cs
dc.title.alternative Apprentice educational system and its sequence on needs of the labour market of the Přerov district en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis discusses about apprentice educational system and about labour market. The thesis is a discussion of their bilateral connection and cohesion. The first chapter discusses about sociology of education. The second chapter provides an overview of history, presents and future of apprantice educational system. In the third chapter is the focus of attention about transformation of educational system, more precisely this part discusses about reform of vocational education. The practical part of this bachelor's thesis analyse labour market of the Přerov district. The practical part also includes proposed solution and measures that could lead to reducing the level of unemployment graduates of vocational training schools in existing district. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6909
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject učňovské školství cs
local.subject absolventi středních škol cs
local.subject zaměstnanost cs
local.subject Přerov (Česko : oblast) cs
local.subject vocational schooling en
local.subject secondary school graduates en
local.subject employment en
local.subject Přerov Region (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
vymazal_2007_bp.pdf 685.5Kb PDF View/Open
vymazal_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
vymazal_2007_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account