Analýza péče o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci ve firmě MLS Holice, spol. s r.o., se zaměřením na nemoci z povolání

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza péče o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci ve firmě MLS Holice, spol. s r.o., se zaměřením na nemoci z povolání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza péče o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci ve firmě MLS Holice, spol. s r.o., se zaměřením na nemoci z povolání
Autor: Schwarzová, Petra
Vedoucí: Kressová, Petra
Abstrakt: Práce se zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, především na problematiku nemocí z povolání. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkají se péče o za-městnance, lékařských prohlídek, které jsou důležité hlavně u rizikových prací a dále od-škodňování nemocí z povolání a předcházení jejich vzniku. V praktické části se zaměřuji na analýzu péče o zaměstnance ve firmě MLS Holice, spol. s r. o., na způsob, jakým jsou zabezpečovány lékařské prohlídky a kontroly pracovišť, jaká opatření jsou prováděna, aby se minimalizovalo opakování pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich příčiny. Dle mého názoru, není bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v této firmě zanedbávaná, ale je potřeba se jí více věnovat. Pro efektivnější systém v této oblasti jsem navrhla postup jak provádět BOZP. Prvním krokem je přijetí pracovní síly, která je tu zapotřebí a dále investice do určitých bezpečnostních opatření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/410
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 4129


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
schwarzová_2006_bp.pdfZablokované 839.7Kb PDF
schwarzová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
schwarzová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet