Projekt využití nástrojů operativního controllingu ve společnosti Sklářský podnik, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití nástrojů operativního controllingu ve společnosti Sklářský podnik, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Karásková, Magda
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:07:42Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:32Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4116
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analyzovat využití nástrojů operativního controllingu ve společnosti Sklářský podnik, a.s. V první části jsou formou literární rešerše nastíněny pro-blémy a vysvětleny pojmy spadající do oblasti controllingu. Druhá část práce je zpracována formou situační analýzy společnosti. Zachycuje její historii, současnost a analýzu vnitro-podnikového prostředí z hlediska současného stavu řízení. V závěru analytické části jsou popsány poznatky, které tvoří východiska projektu. Projektová část pak obsahuje samotný návrh řešení nedostatků zjištěných v analytické části. Jsou vybrány některé nástroje opera-tivního controllingu a navrhnuty vhodné ukazatele a způsob jejich vykazování. Ve zprávě controllera je předvedeno konkrétní využití těchto vybraných nástrojů pomocí skutečných hodnot společnosti. Nakonec je provedeno ekonomické vyhodnocení projektu. cs
dc.format 95 s.,4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1310920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017
dc.subject controlling cs
dc.subject operativní cs
dc.subject finanční cs
dc.subject analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject controller cs
dc.subject zpráva controllera cs
dc.subject controlling en
dc.subject operative en
dc.subject financial en
dc.subject analysis en
dc.subject project en
dc.subject controller en
dc.subject controller report en
dc.title Projekt využití nástrojů operativního controllingu ve společnosti Sklářský podnik, a.s. cs
dc.title.alternative Project usage instruments of operative controlling for the company Sklářský podnik, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimeček, Ladislav
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on analysing usage instruments of operative controlling for Sklářský podnik, a.s. In forepart are form literary background foreshadowed problems and explained notions inevitable to the areas of controlling. The second section of work is pro-cessed form situation analysis of company. It entraps its history, prezent and analysis intra-departmental environment from standpoint contemporary state proceedings. At the close analytical part are charactered negative findings, which forms starting points of project. Are be chosen some of the instruments of operative controlling and are be proposed suita-ble indicators and its usage. In the controller report there is be demonstrated concrete use these instruments by means of real value of the company. Finally is be demonstrated the economical interpretation of project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5610
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
karásková_2007_dp.pdfBlocked 1.250Mb PDF View/Open
karásková_2007_vp.pdf 485.5Kb PDF View/Open
karásková_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account