Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu pacienta

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu pacienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salcburgerová, Lenka
dc.contributor.author Ráčková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:12:19Z
dc.date.available 2010-07-15T16:12:19Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4130
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu pacienta" se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se zaměřuji na počátky a další historii ošetřovatelství, na charakteristiku ošetřovatelské péče a ošetřovatelství, na druhy ošetřovatelské péče, na koncepci ošetřovatelství, na roli a funkci sestry, na ošetřovatelské standardy a postupy, kterými je kvalita ošetřovatelské péče zajišťována. V praktické části se zabývám výzkumem pomocí dotazníkového šetření u pacientů hospitalizovaných na chirurgickém a interním oddělení. Výzkum byl především zaměřen míru spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péči a práci ošetřovatelského personálu na jednotlivých odděleních. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 881508 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject pacient cs
dc.subject sestra cs
dc.subject koncepce ošetřování cs
dc.subject ošetřovatelské standardy cs
dc.subject ošetřovatelský proces cs
dc.subject nursing care en
dc.subject patient en
dc.subject nurse en
dc.subject conceptions of the nursing en
dc.subject nurse usages en
dc.subject nursing process en
dc.title Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu pacienta cs
dc.title.alternative Quality of the nursing care in view of the patient en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Karkošková, Miroslava
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated This Bachelor's work with the title "Quality of the nursing care in the patient's view" consist a theoretical and a practical part. In the theoretical part I target the beginning and other history of nursing, characteristic of the nursing care and nursing, types of the nursing care, conception of the nursing, role and function of the nurse, nurse usages and processes that provide quality of the nursing care. In the practical part I am concerned with research through the question-forms inquiry on the in-patients on the surgical department and the internal department. The research was targeted level of the in-patients contentment with the nursing care and work of the nursing staff on the several departments. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6613
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ráčková_2007_bp.pdfBlocked 860.8Kb PDF View/Open
ráčková_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
ráčková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account