Postavení, význam a funkce rodiny v současné české společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení, význam a funkce rodiny v současné české společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Študent, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:12:30Z
dc.date.available 2010-07-15T16:12:30Z
dc.date.issued 2007-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4131
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá postavením, významem a funkcí rodiny v současné české společnosti. Rodina vždy byla a stále zůstává důležitým prvkem lidské společnosti. Velkým problém dnešní rodiny je čas a hodnotové zaměření české společnosti. Čas, který mohou rodiče věnovat svým dětem. Smysluplně trávené chvíle s dětmi pozitivně ovlivňují jejich vývoj. Totéž platí o společném trávení volném času partnerů a manželů pro další zdárný vývoj jejich vzájemných vztahů. Pro moderní rodinu je charakteristický potřeba svobody a nezávislosti, která by ovšem neměla být zneužívána. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 496969 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject znaky rodiny cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject budoucí rodina cs
dc.subject features of a family; function of a family; socialization; marriage; divorce; future family en
dc.title Postavení, význam a funkce rodiny v současné české společnosti cs
dc.title.alternative Importance and Function of a Family in Contemporary Czech Society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rogožanová, Lenka cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the role, importance and function of a family in contemporary Czech society. The family has always been an important element of a human society. The key problem of a contemporary family is time and value system of Czech society. Time the parents could dedicate to their children. Moments with children spent meaningfully affect positively children's evolution. The same thing applies for partners or spouses spending time together; their relationship evolves successfully. For a modern family need of freedom and independence is characteristic; however, the need should not be abused. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006356
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
študent_2007_bp.pdfBlocked 485.3Kb PDF View/Open
študent_2007_vp.pdf 287.3Kb PDF View/Open
študent_2007_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account