Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

Show full item record

No preview available
Title: Efektivní využití nástrojů podpory prodeje
Author: Ryška, Lukáš
Advisor: Kocourek, Josef
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá efektivním využitím nástrojů podpory prodeje. Téma podpory prodeje vychází z potřeby poznání nákupního chování spotřebitelů v segmentu nealkoholických nápojů. Bakalářské práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a seznamuje s marketingovým mixem, nástroji komunikačního mixu, následně pak popisuje konkrétní nástroje podpory prodeje a vyhodnocení její efektivity. Blíže seznamuje se základy psychologie spotřebního chování, rozhodovacím procesem a faktory ovlivňující chování spotřebitele. Práce popisuje teoretické předpoklady pro pří-pravu, provedení a vyhodnocení marketingového výzkumu. V závěru teoretické části je popsána metodika práce, výzkumné otázky a cíle praktické části bakalářské práce. V praktické části této bakalářské práce je blíže popsána společnost Red Bull a její pro-dukt Simply Cola. Následně jsou sekundárním výzkumu srovnány konkurenční produkty pomocí komparativní analýzy. Ve druhé polovině praktické části je proveden výzkum kvantitativní metodou pomocí dotazování metodu CAWI (computer asssited web inter-viewing) on-line dotazování, která je pro účely tohoto průzkumu časově a ekonomicky nejvýhodnější. Cílem práce bylo zjištění nákupního chování konzumentů kolových nápojů, příležitostí při jakých tyto nápoje konzumují a motivátory, které je ovlivňují při jejich nákupu. Zjiš-těná data byly základem pro vytvoření doporučení efektivní podpory prodeje produktu Simply Cola.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41449
Date: 2017-01-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: B 47613


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
ryška_2017_dp.pdf 2.693Mb PDF View/Open None
ryška_2017_op.doc 150.5Kb Unknown View/Open None
ryška_2017_vp.doc 154Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account