Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Efektivní využití nástrojů podpory prodeje
Autor: Ryška, Lukáš
Vedoucí: Kocourek, Josef
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá efektivním využitím nástrojů podpory prodeje. Téma podpory prodeje vychází z potřeby poznání nákupního chování spotřebitelů v segmentu nealkoholických nápojů. Bakalářské práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a seznamuje s marketingovým mixem, nástroji komunikačního mixu, následně pak popisuje konkrétní nástroje podpory prodeje a vyhodnocení její efektivity. Blíže seznamuje se základy psychologie spotřebního chování, rozhodovacím procesem a faktory ovlivňující chování spotřebitele. Práce popisuje teoretické předpoklady pro pří-pravu, provedení a vyhodnocení marketingového výzkumu. V závěru teoretické části je popsána metodika práce, výzkumné otázky a cíle praktické části bakalářské práce. V praktické části této bakalářské práce je blíže popsána společnost Red Bull a její pro-dukt Simply Cola. Následně jsou sekundárním výzkumu srovnány konkurenční produkty pomocí komparativní analýzy. Ve druhé polovině praktické části je proveden výzkum kvantitativní metodou pomocí dotazování metodu CAWI (computer asssited web inter-viewing) on-line dotazování, která je pro účely tohoto průzkumu časově a ekonomicky nejvýhodnější. Cílem práce bylo zjištění nákupního chování konzumentů kolových nápojů, příležitostí při jakých tyto nápoje konzumují a motivátory, které je ovlivňují při jejich nákupu. Zjiš-těná data byly základem pro vytvoření doporučení efektivní podpory prodeje produktu Simply Cola.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41449
Datum: 2017-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 47613


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
ryška_2017_dp.pdf 2.693Mb PDF Zobrazit/otevřít None
ryška_2017_op.doc 150.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
ryška_2017_vp.doc 154Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet