Faktory ovlivňující poptávku po absolventech vysokých škol na trhu práce v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující poptávku po absolventech vysokých škol na trhu práce v ČR

Show simple item record

dc.contributor.author Vendolská, Iva
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:24Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:24Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41525
dc.description.abstract V posledních letech se dramaticky změnilo postavení absolventů vysokých škol na trhu práce. Z tohoto důvodu se vývojem nezaměstnanosti absolventů zabývá řada institucí a studií. Stále však chybí detailní studie zaměřená na požadavky zaměstnavatelů při přijímání absolventů vysokých škol do zaměstnání. Cílem disertační práce je navrhnout adaptivní model pro firmy při výběrovém řízení na pozice vhodné pro absolventy. Vhodný uchazeč bude vymezen souborem vlastností, znalostí a schopností, které (dle závěrů provedeného výzkumu) vyžadují zaměstnavatelé. Tato modelová parametrizace pak může být využita jako forma benchmarkingu, tedy stanovení žádoucího stavu, ke kterému mají směřovat studenti, během své přípravy během studia. Závěry disertační práce mohou být využity jak zaměstnavateli, tak studenty VŠ, či jako podklad pro další vědeckou práci.
dc.format 114
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject absolvent VŠ cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject měkké dovednosti cs
dc.subject trh práce v ČR cs
dc.subject trend v HRM cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject human resources en
dc.subject university graduates en
dc.subject competitiveness en
dc.subject unemployment en
dc.subject soft skills en
dc.subject labour market in the Czech Republic en
dc.subject new HRM trend en
dc.subject employer en
dc.subject job interview en
dc.subject competence en
dc.subject holistic competence en
dc.title Faktory ovlivňující poptávku po absolventech vysokých škol na trhu práce v ČR
dc.title.alternative Factors influencing demand for university graduates in the Czech labour market
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čambál, Miloš
dc.contributor.referee Dohnalová, Zuzana
dc.date.accepted 2017-04-24
dc.description.abstract-translated In the last few years, the position of the university graduates on the job market has changed dramatically. Due to this reason, a wide range of institutions and studies have been focusing on the graduates´ unemployment development. However, a detailed study is still missing which would concentrate on the requirements of the employers when hiring university graduates for employment. The objective of this dissertation is to propose a flexible model for companies for the hiring process concerning positions suitable for university graduates. A suitable applicant will be defined by the set of qualities, knowledge and capabilities required by the employers (according to the findings of the research performed). This model parameterization may be then used as a benchmarking form, i.e. determination of the desired state which the students should target during their preparation while studying. The findings of this dissertation may be used by the employers, university students or as the background for further scientific work.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47669
dc.date.submitted 2017-02-02


Files in this item

Files Size Format View Description
vendolská_2017_dp.pdf 3.032Mb PDF View/Open None
vendolská_2017_op.pdf 445.2Kb PDF View/Open None
vendolská_2017_vp.pdf 607.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account