Podpora podnikání ze strany municipalit v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podpora podnikání ze strany municipalit v České republice

Show full item record

Thumbnail
Title: Podpora podnikání ze strany municipalit v České republice
Author: Macháček, Jiří
ISBN: 978-80-7454-706-5
URI: http://hdl.handle.net/10563/41590
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 38
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Výzkumným problémem řešeným v rámci této disertační práce je nesoulad mezi v současné době nabízenými možnostmi podpory podnikání pro malé a střední podniky ze strany územních samosprávných celků a jejich praktickým využíváním se strany jednotlivých firem. Hlavním cílem je navržení systému efektivních nástrojů podpory podnikání na různých úrovních samosprávy, které budou akceptovány podnikatelskou sférou a budou využitelné i za stávajících legislativních podmínek. Pro naplnění tohoto cíle budou využity techniky jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. Nejdříve bude provedena kritická literární rešerše dostupných relevantních zdrojů. Dále bude provedeno dotazníkové šetření u početného vzorku firem z různých podnikatelských oborů a proběhnou řízené rozhovory s představiteli územních samosprávných celků a institucí, zabývajících se podporou podnikání. Výsledky budou zpracovány pomocí odpovídajících statistických metod.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
macháček_2017_teze.pdf 2.017Mb PDF View/Open
macháček_2017_dp.pdf 2.309Mb PDF View/Open None
macháček_2017_op.pdf 155.4Kb PDF View/Open None
macháček_2017_vp.pdf 510.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account