Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů

Show full item record

Thumbnail
Title: Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů
Author: Měrková, Markéta
ISBN: 978-80-7454-738-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/41627
Date: 2014-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 48
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Práce byla zaměřena na studium mikrobiálního rozkladu vybraných syntetických vysokomolekulárních i nízkomolekulárních látek, používaných pro úpravu materiálů a přípravků. Zabývala se biodegradací ve vodě rozpustných polymerů, a to poly(vinylalkoholu) a poly(vinylpyrrolidonu), a dále studiem rozkladu některých nízkomolekulárních sloučenin, používaných často v kosmetickém průmyslu, a to 2-ethylhexylsalicylátu, 2-ethylhexanolu a kokamidopropylbetainu. V teoretické části práce je stručně popsána obecná charakteristika, výroba i využití těchto látek a jsou uvedeny důležité poznatky o jejich toxikologických vlastnostech. Dále jsou pak shrnuty dosavadní znalosti o jejich mikrobiálním rozkladu. V rámci experimentální části práce byla bakteriální degradace uvedených sloučenin hodnocena v průběhu pokusů především na základě úbytku jejich koncentrace ve vodném prostředí a na základě růstu mikroorganismů. Byly studovány některé faktory, ovlivňující průběh mikrobiální degradace, jako jsou velikost inokula, hodnota pH či přítomnost jiných mikroorganismů. V rámci experimentů zabývajících se studiem biodegradace vysokomolekulárních látek byla potvrzena rozložitelnost poly(vinylalkoholu); oba testované kmeny Sphingomonas sp. JK2 a OT2 byly schopny rozkladu polymeru i při použití minimálních inokul, odpovídajících přítomnosti 100 buněk/ml. Naproti tomu mikrobiální degradaci poly(vinylpyrrolidonu) se prokázat nepodařilo. V relevantních případech byly nově izolovány bakteriální kultury schopné rozkladu studovaných látek a byly zkoumány jejich růstové a degradační vlastnosti. Byla tak získána a identifikována kultura Rhodococcus sp. ES 12, schopná utilizace 2-ethylhexylsalicylátu, dále kultura Pseudomonas sp. P, schopná utilizace 2-ethylhexanolu a byla také objasněna podstata symbiotického vztahu mezi kulturami Pseudomonas sp. FV a Rhizobium sp. FM, schopnými společné biodegradace kokamidopropylbetainu. Tyto 4 kultury byly rovněž deponovány v České sbírce mikroorganismů v Brně.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
měrková_2018_teze.pdf 2.203Mb PDF View/Open teze disertační práce
měrková_2018_dp.pdf 1.909Mb PDF View/Open
měrková_2018_vp.pdf 164.8Kb PDF View/Open None
měrková_2018_op.zip 61.20Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account