Polyfenolické látky piva a problematika jejich stanovení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polyfenolické látky piva a problematika jejich stanovení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valášek, Pavel
dc.contributor.author Tobiáš, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:30:07Z
dc.date.available 2010-07-15T16:30:07Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4164
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na popis a stanovení polyfenolů ve vzorcích piva. Vzorky byly odebrány v různých fázích procesu výroby piva. Polyfenoly jsou stanovovány spektrometricky na přístroji Spekol 11 a vysokoúčinnou kapalinovou chromatograficky s UV detektorem. Metoda spektrometrická je hromadná a určuje polyfenoly celkově, metoda chromatografická je metoda selektivní a určuje konkrétní látky. Naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí pro obsah polyfenolů v pivu. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 864860 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Slad cs
dc.subject chmel cs
dc.subject pivo cs
dc.subject pivovarnictví cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject spektrometrie cs
dc.subject chromatografie cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject kyselina ferulová cs
dc.subject detektor cs
dc.subject malt en
dc.subject hops en
dc.subject beer en
dc.subject brewery en
dc.subject polyphenols en
dc.subject spectrometry en
dc.subject chromatography en
dc.subject HPLC-hight pressure liquid chromatography en
dc.subject ferul acid en
dc.subject detector en
dc.title Polyfenolické látky piva a problematika jejich stanovení cs
dc.title.alternative Polyphenols of beer and their analyses en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The subject of this essay concerns the descriptions and analyses of polyphenols in beer. The samples were taken at different times during the brewing process . The polyphenols were analysed on the spectral colorimeter "Spekol 11'q and with high pressure liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detector. The spectrometric mass method analyses the polyphenols as an entirety. The chromatographic selective method is used to define the specified polyphenols. The numbers realized have to be within the maximum and minimum allowance for the amount of the polyphenols in beer. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5216
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
tobiáš_2007_dp.pdfBlocked 844.5Kb PDF View/Open
tobiáš_2007_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
tobiáš_2007_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account