Komunikace s rodinou autistického pacienta ve zdravotnickém zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace s rodinou autistického pacienta ve zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Bartušková, Barbora
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:37Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:37Z
dc.date.issued 2018-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41666
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Komunikace s rodinou autistického pacienta ve zdravotnickém zařízení". Skládá se z části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou definovány poruchy autistického spektra (PAS), uveden výběr z historických milníků a rozebrána charakteristika PAS a jejich dělení. Dále je uvedena diagnostika a možnosti léčebných postupů v případě PAS. Následně se zde věnuji autismu v dětském věku a specifikům péče a přístupům k pacientovi s PAS v dětském věku. V praktické části je uvedeno 6 polostrukturovaných rozhovorů, které jsou analyzovány a následně rozebírány v diskusi. Jejich prostřednictvím jsou zjišťovány zkušenosti rodinných příslušníků s komunikací zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení s nimi i dětmi.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject autismus cs
dc.subject poruchy autistického spektra cs
dc.subject rodinný příslušníci cs
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject způsoby komunikace cs
dc.subject autism en
dc.subject autism spectrum disorders en
dc.subject family members en
dc.subject health care en
dc.subject ways of communication en
dc.title Komunikace s rodinou autistického pacienta ve zdravotnickém zařízení
dc.title.alternative Communication with Families of Autistic Patients in Medical Institutions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The main topic of this bachelor thesis is "Communication with a family of an autistic patient in a health care facility". The thesis contains theoretical as well as practical part. The theoretical part defines autistic spectrum disorders (ASD), presents a selection of historical milestones and analyzes the characteristics of ASD and their division. The diagnostics and treatment options for ASD are also presented. Following chapters deal with childhood autism and the specifics of care and approaches to an ASD patient in childhood. In the practical part, there are 6 semi-structured interviews, which are analyzed in the discussion. Through them, the experiences of family members considering communication between health workers and children are surveyed.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 49206
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
bartušková_2018_dp.pdf 3.078Mb PDF View/Open None
bartušková_2018_op.docx 35.68Kb Unknown View/Open None
bartušková_2018_vp.docx 35.92Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account