An Analysis of Employee Satisfaction in a Selected Company

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of Employee Satisfaction in a Selected Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Benyahya, Petra
dc.contributor.author Hermanyová, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:40Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:40Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41694
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem pracovní spokojenosti. Pro analýzu byla vybrána společnost zabývající se tiskovými službami. Teoretická část této práce se zabývá pracovní spokojeností, měřením pracovní spokojenosti, pracovní nespokojeností a motivací. Praktická část pak obsahuje průzkum ve vybrané firmě. Hlavní částí této analýzy je dotazník, který v dané firmě zkoumá spokojenost zaměstnanců. Průzkum ukázal, že zaměstnanci jsou nespokojeni s některými faktory, které významně ovlivňují jejich celkovou pracovní spokojenost.
dc.format 60
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject měření pracovní spokojenosti cs
dc.subject pracovní nespokojenost cs
dc.subject průzkum pracovní spokojenosti cs
dc.subject job satisfaction en
dc.subject measuring job satisfaction en
dc.subject job dissatisfaction en
dc.subject employee satisfaction survey en
dc.title An Analysis of Employee Satisfaction in a Selected Company
dc.title.alternative An Analysis of Employee Satisfaction in a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrušecká, Denisa
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor's thesis is job satisfaction. For the analysis the author has chosen an existing company which specializes in printing services. The theoretical part of this thesis deals with job satisfaction, measuring job satisfaction, job dissatisfaction and motivation. The practical part contains a research done in the company. The main part of the analysis is a questionnaire that analyses the level of employee satisfaction in the selected company. The survey showed that employees are rather dissatisfied with certain factors influencing their job satisfaction significantly.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 49242
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-04
local.subject spokojenost zaměstnanců cs
local.subject employee satisfaction en


Files in this item

Files Size Format View Description
hermanyová_2018_dp.pdf 1.993Mb PDF View/Open None
hermanyová_2018_op.doc 44.5Kb Unknown View/Open None
hermanyová_2018_vp.doc 48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account