Násilí za zavřenými dveřmi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Násilí za zavřenými dveřmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Macek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:32:41Z
dc.date.available 2010-07-15T16:32:41Z
dc.date.issued 2007-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4174
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí. Vysvětluje pojmy bezprostředně s tímto jevem související. Popisuje význam tzv.neziskových organizací v dané problematice. Analyzuje vývoj legislativy v oblasti domácího násilí a hledá souvislostí i s dalšími typy trestné činnosti. Nabízí výsledky průzkumu prováděného na téma domácí násilí. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 501215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject oběť domácího násilí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject žena cs
dc.subject dítě cs
dc.subject mýty o domácím násilí cs
dc.subject neziskové organizace a domácí násilí cs
dc.subject legislativa a domácí násilí cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject victim of domestic violence en
dc.subject family en
dc.subject woman en
dc.subject child en
dc.subject myths about domestic violence en
dc.subject non-profitable organizations en
dc.subject legislative and domestic violence en
dc.title Násilí za zavřenými dveřmi cs
dc.title.alternative Violence behind closed doors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of domestic violence. It explains the terms directly connected with this phenomenon. It describes the sense of non-profitable organizations in given issues. It analyzes the development of legislative in the field of domestic violence. It offers the results of the research carried on the topic of domestic violence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006243
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macek_2007_bp.pdfBlocked 489.4Kb PDF View/Open
macek_2007_vp.pdf 279.0Kb PDF View/Open
macek_2007_op.png 33.27Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account