Cambridge English Certificates as a Potential Advantage for Employability in the Zlín Region

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Cambridge English Certificates as a Potential Advantage for Employability in the Zlín Region

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krumpolcová, Marcela
dc.contributor.author Lubojatzká, Anna
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:46Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:46Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41799
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je výzkum významu jazykových certifikátů Cambridge English a jejich potenciální výhody v procesu přijímaní nových zaměstnanců ve Zlínském kraji. Teoretická část se v prvních kapitolách zabývá organizací Cambridge Assessment a jazykovými zkouškami, které organizace poskytuje. V dalších kapitolách teoretické části se práce zabývá charakteristikou jazykových úrovní Společného evropského referenčního rámce a příslušných zkoušek Cambridge English. Praktická část analyzuje výsledky dotazníkového šetření a hodnotí stanovené hypotézy.
dc.format 63
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cambridge Assessment cs
dc.subject Společný evropský referenční rámec cs
dc.subject jazykové certifikáty cs
dc.subject hodnocení jazykových schopností cs
dc.subject zaměstnatelnost cs
dc.subject Cambridge Assessment en
dc.subject Common European Framework of Reference en
dc.subject language certificates en
dc.subject language skills assessment en
dc.subject employability en
dc.title Cambridge English Certificates as a Potential Advantage for Employability in the Zlín Region
dc.title.alternative Cambridge English Certificates as a Potential Advantage for Employability in the Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drábková, Lenka
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the investigation of the importance of the Cambridge English language certificates and their potential advantage in the recruitment process in the Zlín region. The first chapters of the theoretical part deal with the Cambridge Assessment organisation and language examinations provided by them. The following chapters of the theoretical part deal with the description of the Common European Framework of Reference language levels and corresponding Cambridge English examinations. The practical part analyses the results of a questionnaire survey and evaluates the hypotheses stated.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 49381
dc.date.submitted 2018-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
lubojatzká_2018_dp.pdf 2.908Mb PDF View/Open None
lubojatzká_2018_op.doc 49Kb Unknown View/Open None
lubojatzká_2018_vp.doc 49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account